Przejdź do treści

Strona główna

Dożynki Wojewódzkie w Sierakowie

W dniu 27 sierpnia 2017 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna brała udział w Dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się na lotnisku w Sierakowie. Na stoisku zorganizowanym przez pracowników Stacji można było otrzymać bezpłatne materiały edukacyjne dotyczące min. bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, dopalaczy, HIV/AIDS oraz antybiotykoterapii. Goście Dożynek mogli doświadczyć upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu i dopalaczy przymierzając specjalne okulary, zobaczyć ekspozycje wizualne dotyczące szkodliwości dopalaczy i palenia tytoniu.

 

                                                    

Piknik Rodzinny w Parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu

W dniu 15 sierpnia 2017 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna brała udział w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym w Parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu. Na stoisku zorganizowanym przez pracowników Stacji można było otrzymać bezpłatne materiały edukacyjne dotyczące min. bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, dopalaczy, HIV/AIDS oraz antybiotykoterapii. Uczestnicy pikniku mogli doświadczyć upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu i dopalaczy przymierzając specjalne okulary, zobaczyć ekspozycje wizualne dotyczące szkodliwości dopalaczy i palenia tytoniu, zmierzyć ciśnienie krwi oraz poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

                           

Rodzinny Piknik Wiejski w Drążdżewie Nowym

W dniu 5 sierpnia 2017 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna brała udział w Rodzinnym Pikniku Wiejskim,  który odbył się w Drążdżewie Nowym. Na stoisku zorganizowanym przez pracowników Stacji można było otrzymać bezpłatne materiały edukacyjne dotyczące min. bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, dopalaczy, HIV/AIDS oraz antybiotykoterapii. Uczestnicy pikniku mogli zobaczyć ekspozycje wizualne dotyczące dopalaczy oraz szkodliwości palenia tytoniu, zmierzyć ciśnienie krwi oraz poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Przeprowadzono również konkurs dla dzieci o zdrowym stylu życia.

   

     

   

   

Woda przeznaczona do spożycia - powiat przasnyski

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NA DZIEŃ 31.05.2017R. (POWIAT PRZASNYSKI)

 

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(t.j.Dz.U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.)

- §17 ust. 1 i ust. 5, §19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu

 

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez pracowników PSSE w Przasnyszu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Przasnyszu oraz przedłożonych sprawozdań z wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podaje poniżej okresową ocenę jakości wody na dzień 31.05.2017r.

 

L.p.

Nazwa wodociągu

Produkcja wody m3/dobę

Ocena jakości wody na dzień 31.05.2017 r.

Wskaźnik przekroczony

1.

Przasnysz

2719,000

przydatna do spożycia

 

2.

Chorzele

3817,340

przydatna do spożycia

 

3.

Mosaki

785,000

przydatna do spożycia

 

4.

Zaręby

580,000

przydatna do spożycia

 

5.

Jednorożec

858,000

przydatna do spożycia

 

6.

Szla

492,000

przydatna do spożycia

 

7.

Leszno

312,000

przydatna do spożycia

 

8.

Czernice Borowe

369,000

przydatna do spożycia

 

9.

Krzynowłoga Mała

400,000

warunkowo przydatna   do spożycia

żelazo

10.

Świniary

380,000

przydatna do spożycia

 

11.

Nowa Wieś

274,000

przydatna do spożycia

 

12.

Pawłowo Kościelne

399,000

przydatna do spożycia

 

13.

Żelazna

264,000

warunkowo przydatna   do spożycia

jon amonowy

14.

Helenowo

301,000przydatna do spożycia

 

15.

Małowidz

336,000

warunkowo przydatna   do spożycia

mangan

16.

Rycice

164,000

przydatna do spożycia

 

17.

Bagienice

183,000

przydatna do spożycia

 

18.

Kaki Mroczki

130,000

warunkowo przydatna   do spożycia

azotyny

19.

Mchowo

137,000

przydatna do spożycia

 

20.

Rostkowo

119,000

przydatna do spożycia

 

21.

Lipa

83,000

warunkowo przydatna   do spożycia

żelazo, jon amonowy, mangan,