Przejdź do treści

Badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella- Shigella

Instrukcja

Celem wykonania badania należy zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przasnyszu, ul. Gołymińska 13, aby pobrać probówki z podłożem transportowym.

Wydawanie próbek do badań mikrobiologicznych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella- Shigella (tzw. badanie w kierunku SS, „badanie sanepidowskie”):

codziennie w godzinach: 730-1500

Przyjmowanie probówek z materiałem do badań mikrobiologicznych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella- Shigella:

w poniedziałki w godzinach: 730-1000

Wydawanie wyników badań:

od wtorku (tydzień po dostarczeniu prób) w godzinach: 730-1500

 

Wyniki są wydawane wyłącznie osobie badanej lub osobie pisemnie przez nią upoważnionej (upoważnienie do odbioru wyniku).

Całkowita cena badania (przygotowanie i dostarczenie prób oraz przeprowadzenie badania) wynosi

132,00 zł. (płatne przelewem)

 

  • 40,00 zł. za przygotowanie i dostarczenie materiału do badań płatne przelewem na konto PSSE w Przasnyszu, numer: 51 1010 1010 0117 5822 3100 0000
  • (druk przelewu)

oraz

  • 92,00 zł. za przeprowadzenie badania przez laboratorium PSSE w Ciechanowie płatne przelewem na konto numer:50 1010 1010 0118 9122 3100 0000

(druk przelewu)

INSTRUKCJA POBORU

WYMAZU Z PRÓBKI KAŁU

 

Do badania należy dostarczyć 3 wymazy z próbki kału pobrane z trzech kolejnych dni (piątek, sobota, niedziela).

Metoda poboru:

Wacik wymazówki zanurzyć w świeżo oddanym kale a następnie umieścić w probówce z podłożem transportowym.

Szczelnie zamknąć probówkę. Do 3 próbek dołączyć czytelnie wypełniony „Protokół pobrania …”- część A druku (protokół pobrania-pracownik, protokół pobrania-uczeń).

 

Materiał można przechowywać w temperaturze pokojowej.

Próbki należy dostarczyć w poniedziałek w godzinach 730-1000.

Łączna opłata za badanie wynosi 132 zł.

Próby będą przyjęte do badania wyłącznie po okazaniu dowodów wpłaty.

 

UWAGA!

Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nie płacą za badanie o ile posiadają skierowanie na ww. badanie odpowiednio ze szkoły lub uczelni. Skierowanie należy okazać w momencie dostarczenia prób do badań.