Przejdź do treści

Promocja zdrowia

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia (OZiPZ)

Dane teleadresowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Gołymińska 13

06-300 Przasnysz

tel/fax. 29 752 25 04 wew. 37

pokój nr 3

e-mail: przasnysz@psse.waw.pl

Pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia - starszy asystent Marta Pęczkowska