Przejdź do treści

Stanowiska Pracy ds. Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Stanowiska Pracy ds. Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Dane teleadresowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Gołymińska 13

06-300 Przasnysz

tel/fax. 29 752 25 04 wew. 39

pokój nr 5

e-mail: przasnysz@psse.waw.pl

Pracownik ds. żywności, żywienia i przedmiotów użytku- starszy asystent Bożena Sławska

Pracownik ds. żywności, żywienia i przedmiotów użytku- starszy instruktor higieny Aldona Adamkiewicz