Przejdź do treści

Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

Higiena Pracy (HPN)

Dane teleadresowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Gołymińska 13

06-300 Przasnysz

tel/fax. 29 752 25 04 wew. 40

pokój nr 6

e-mail: przasnysz@psse.waw.pl

Pracownik ds. higieny pracy - młodszy asystent Magdalena Pragacz