Przejdź do treści

Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej

Higiena Komunalna (HKN)

Dane teleadresowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Gołymińska 13

06-300 Przasnysz

tel/fax. 29 752 25 04 wew. 40

pokój nr 6

e-mail: przasnysz@psse.waw.pl

Pracownik ds. higieny komunalnej - starszy asystent Sylwia Nowotka

Pracownik ds. higieny komunalnej - młodszy asystent Kamil Orłowski