Przejdź do treści

Kampania : "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy : substancje niebezpieczne pod kontrolą"

Kampania : "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy : substancje niebezpieczne pod kontrolą"

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w latach 2018-2019 będzie realizowała kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem  „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematem zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Szczegółowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie: https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19

Wróć