Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

Zarządzenie 7

ZARZĄDZENIE NR 7/2018

 

 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Przasnyszu

z dnia 26.11.2018 r.

 

 

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r.  dniem wolnym
od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu

 

 

 

 

Na podstawie: art. 130, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1  Dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu dzień:

 

1)      24 grudnia 2018 r.(poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy;

2)     15 grudnia 2018 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.

 

 

 

§ 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.11.2018 r.

Czytaj więcej

Kampania : "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy : substancje niebezpieczne pod kontrolą"

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w latach 2018-2019 będzie realizowała kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem  „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematem zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Szczegółowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie: https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19

Czytaj więcej